[makelaar_favorieten_count before='' after="" title="Mijn favorieten"]
je u

Disclaimer

Geachte bezoeker, 
Fijn dat je er bent. De disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van de website van Plan Makelaars. Als je de pagina’s raadpleegt, stem je in met de disclaimer.

Verstrekken informatie:

De informatie en andere gegevens zoals tarieven op de website van Plan Makelaars hebben als voornaamste doel je informatie te verstrekken. Ondanks dat de gegevens zorgvuldig zijn samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Niet aansprakelijk:

Geen rechten kunnen worden ontleend aan de informatie op de website van Plan Makelaars of aan informatie die verwijst naar een andere website. Plan Makelaars is selectief in het verwijzen naar andere websites, maar kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Ook is Plan Makelaars niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op de website is samengebracht.

Copyright:

De op deze website aangehaalde en afgebeelde gegevens – waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, video’s, grafisch materiaal en logo’s- zijn eigendom van Plan Makelaars en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website van Plan Makelaars.

Heb je vragen hierover, neem dan contact met ons op via hallo@planmakelaars.nl of 050-5277880

Reviews Plan Makelaars